Mga Tagapaglathalang Maka-Palestina: Pahayag ng Pakikiisa


Mga Tagapaglathalang Maka-Palestina: Pahayag ng Pakikiisa

ika-3 ng Nobyembre 2023

Aming inaanyayahan ang mga tagapaglathala at ang mga manggagawa sa industriya ng paglalathala sa buong mundo na naninindigan para sa katarungan, sa malayang pagpapahayag, at sa kapangyarihan ng panitikan, upang lagdaan ang pahayag na ito at sumapi sa aming pandaigdigang pakikiisa, Mga Tagapaglathalang Maka-Palestina.

Pinaparangalan namin ang katapangan, pagkamalikhain, at pakikibaka ng mga taga-Palestina, ang malalim nilang pagmamahal sa kinagisnang lupain, pati na ang kanilang pagtangging mabura o tuluyang mapatahimik ang sarili, sa kabila ng kakila-kilabot at maka-henosidyong karahasan sa ilalim ng Israel. Sa kabila ng nakakabahalang pakikipagsabwatan ng mga tagapagbalita at mga industriyang pangkultura sa Kanluran, damang-dama namin ang pag-asa mula sa paglaganap ng mga tao at mga tinig na maigting na nagtitipun-tipon, sumusulat, nagsasalita, kumakanta, nilalabanan ang kasinungalingan, at nakikipagbayanihan at nakikipagkapit-bisig sa social media at sa ating mga lansangan saanman.

Nitong nakaraang buwan, nasaksihan natin ang walang humpay na pambobomba ng Israel sa Gaza bilang isang anyo ng kolektibong parusa, gamit ang mga ipinagbabawal na phosporous bomb at hindi pangkaraniwang makabagong armas, habang nakataguyod ang mga pamahalaan sa Estados Unidos, Kanada, Reyno Unido, Pransya, Alemanya, Europa at Australya. 

Nakita natin ang 1.1 milyong Palestinong pilit na nilisan ang kanilang mga tahanan sa hilaga, para lamang maranasan ang malupit na pagkawasak ng mga pagamutan at mga silungan sa paaralan, kampo ng mga refugee, simbahan, at mosque sa timog ng Gaza. 

Kasalukuyan nating nasasaksihan ang 2.3 milyong mga tao, kung saan kalahati nito ay mga bata, na malupit na ipinagkakaitan ng mga pangunahing pangangailangan kagaya ng tirahan, pagkain, tubig, gasolina, at kuryente habang naglulunsad ang Israel ng pagsalakay sa lupa. Mahigit 9,000 mga Palestino ang pinaslang hanggang ngayon, kasama ang buong henerasyon ng mga pamilyang tumakas patungong Gaza noong Nakba ng 1948. Ramdam ang mabigat na kalungkutan, napanood natin ang nakakakilabot na pagpatay ng Israel sa mahigit 3,500 mga bata. Gaya ng sinabi ni Raz Segal, isang Hudyong mananaliksik ng Holocaust at henosidyo: “Ang maka-henosidyong pag-atake ng Israel laban sa Gaza ay tahasan, bukas, at walang kahihiyan.”

Nagkakasabwatan ang Israel at ang mga kapangyarihang Kanluranin para lupigin ang hindi pagsang-ayon at mapanatili ang kanilang rumurupok na pangingibabaw. Sa mundo ng paglilimbag at pamamahayag simula noong ika-7 ng Oktubre, 2023, naging matindi at malawakan ang mga paghihiganti laban sa mga naninindigan. Tinutuligsa namin ang pagpaslang sa dose-dosenang mga mamamahayag sa Gaza, kabilang sina Mohamed Fayez Abu Matar, Saeed al-Taweel, Mohammed Sobh, Hisham Alnwajha, Mohammad Al-Salhi, Mohammad Jarghoun, Ahmed Shehab, Husam Mubarak, Mohammad Balousha, Issam Bhar, Salam Mema, Assaad Shamlakh, Ibrahim Mohammad Lafi, Khalil Abu Aathra, Sameeh Al-Nady, Abdulhadi Habib, Yousef Maher Dawas, at Roshdi Sarraj.

Bilang mga manggagawang pangkultura na maingat na binibigyang-pansin ang mga salita at wika, binibigyang-diin namin na ang henosidyong ito ay pinasinayaan ng mga pinunong militar sangkot sa pananakop ng Israel, gamit ang mga salita tulad ng “taong hayop” upang bigyang-katwiran ang kanilang mga pag-atake sa mga sibilyan ng Gaza. Nakagigimbal na pagmasdan ang paggamit nitong hindi makataong wika mula sa mga taong mismong nakaranas din nito sa konteksto ng henosidyo. Ipinaaalala rin sa atin ang wika ng henosidyo’t pangwawasak na nakapaloob sa mitolohiyang Zionist (at Kristiyano) na nagsasabing “Isang lupaing walang tao para sa taong walang lupain,” na pinagtibay ng Balfour Declaration ng mananakop na Britanya noong ika-2 ng Nobyembre, 1917 – 106 taon na ang nakalilipas.

Nakasalimin sa kasalukuyang sandali ang mga kasaysayan ng pananaig ng lahing puti pati na ang mga kolonyal at kapitalistang pamamaraan ng pangwawasak, pangangamkam at pamamahala, kahit na sa loob ng pambihirang mundo ng sining at kultura. Mula sa pagtanggi ng Frankfurt Book Fair/Litprom na ipagkaloob ang parangal na ibinigay kay Adania Shibli, isang may-akdang Palestino (isang liham ng pagsalungat dito ang nilagdaan ng mahigit 1,000 mga kilalang manunulat), hanggang sa pagpapawalang-bisa ng pag-basa ng mga may-akda tulad nina Viet Thanh Nguyen sa 92Y sa New York at Mohammed el-Kurd sa Pamantasan ng Vermont, at ang kamakailang pagpapaalis sa tungkulin kay David Velasco, ang patnugot ng pahayagang Artforum, maliwanag na isiniwalat ng mga kapisanang pampanitikan at paglalathala sa Kanluran ang kanilang malalim na pagkakasangkot sa mga kapakanang pampulitika at pang-ekonomiya ng Estados Unidos at Israel sa pamamagitan ng pagpapatahimik at pagpaparusa sa mga manunulat na tumitindig para sa Palestina.

Tinutuligsa namin ang pakikipagsabwatan ng lahat ng nagpapaandar ng komersyal at malayang paglalathala na nagbibigay-daan o kinukunsinti ang gayong panunupil sa pamamagitan ng kanilang kaduwagan, pananahimik, at pakikipagtulungan sa mga pangangailangan ng pananakop ng Israel at mga imperyalistang donador, mga tagapondo, at mga pamahalaan. Kinukundena namin ang pagbabantay at pamumuna sa mga manunulat, ang pambu-bully at paggambala sa mga may-ari at tauhan ng tindahan ng aklat, at ang pananakot sa mga maka-Palestinang manggagawa sa mundo ng paglalathala. Sa aming palagay, ang paglalathala ay ang pagsasagawa ng kalayaan, pagkakakilanlang kultural, at pakikibaka. Bilang mga tagapaglathala, nakatuon kami sa paglikha ng mga puwang para sa malikhain at mapanuring boses ng mga Palestino at para sa lahat ng nakikipag-kapit-bisig laban sa imperyalismo, Zionismo, at pananakop ng mga dayuhan (settler-colonialism). Ipinagtatanggol namin ang aming karapatang maglathala, magpatnugot, magpalaganap, magbahagi, at magdebate ng mga gawang nananawagan sa  kasarinlan ng Palestina nang walang ganting-paratang. Alam namin na ito ang aming tungkulin sa pakikibaka.

Ang pagsugpo sa mga may-akda at manunulat na Palestino ay nagpapalakas lamang ng pagkabalisa sa pampanitikang pagsalungat ng mga Palestino at nag-aambag din ito sa henosidyo kontra sa sambayanang Palestino at sa pangangamkam ng kanilang lupain. Katulad ng pagkabalisa sa likod ng mga bomba, demolisyon, pagdukot, at labis na pagpapahirap sa mga bilanggong Palestino, ay ang pagkabalisa na nagpapanatili ng mga arkibos ng Palestina sa kamay ng Israel. Kagaya ng sinabi ng manunulat na si Ghassan Kanafani, “Ang maka-Palestinang layunin ay hindi lamang isang layunin ng mga Palestino, ngunit isang layunin para sa bawat manghihimagsik.” Ipinapaalala niya sa atin na walang sinuman sa atin ang malaya hangga’t hindi tayong lahat malaya.

Panahon na para manindigan kasama ang sambayanang Palestina at humakbang sa bagong yugto ng pakikibaka kontra sa kolonyalismo – isang panahon para ibasura ang mga kasunduan sa ilalim ng Oslo Accords at ang normalisasyon ng mga ugnayan sa maka-Zionist na estado. Panahon na para alalahanin at itaguyod ang iba pang makasaysayang tagumpay laban sa pananakop ng mga dayuhan (settler-colonialism), katulad ng pag-aalsa ng Algeria’t pagpapatalsik nito sa mga manlulupig na taga-Pransya. Panahon na para paigtingin ang ating suporta para sa kalayaan ng Palestina mula sa Israel at sa mga taga-suporta nito sa Estados Unidos at Europa. Panahon na para itaguyod ang pakikiisa upang sama-samang buwagin ang pananakot, panunupil, pangamba, at karahasan.

Nananawagan kami sa aming mga kasama, kaibigan, at katrabaho sa iba’t ibang industriya ng paglalathala na lagdaan ang pahayag na ito at suportahan ang mga sumusunod na panawagan:

  • Itigil ang henosidyo at wakasan ang lahat ng karahasan laban sa sambayanang Palestino sa Gaza, sa West Bank, sa makasaysayang Palestina, at sa mga nangibambansa.
  • Panagutin ang Israel at ang mga kasangkot nito sa mga krimeng pandigmaan.
  • Igiit ang mga kahilingan ng mga mamamayang Palestino tungkol sa kalayaan, pakikibaka, at pagbabalik-bayan.
  • Panindigan ang panawagan para sa boycott, divestment, and sanction (BDS) laban sa apartheid ng Israel.
  • Tiyaking ang mga tinig ng Palestino ay hindi dapat sikilin sa darating na mga international book fair at mga pagdiriwang na pampanitikan sa buong mundo. Sa halip, dapat silang imbitahin bilang mga panauhin upang ibahagi ang kanilang mga kuwento.
  • Mangakong linangin ang industriya ng paglalathala bilang isang tunay na tanahan para sa karunungan at kalayaan ng pagsasalita. Bilang mga tagapaglathala, nakatuon kami sa paglikha ng mga puwang para sa mga tinig ng taga-Palestina at sa mga nakikipagkapit-bisig laban sa makinaryang pandigma.

LUMAGDA RITO.